У суботу и недељу, 14. и 15. маја 2011. године, са почетком у 10 сати одржан је семинар Учимо да учимо.

 • Реализатори семинара, Валентина Ранчић и Марија Ћирић, обрадиле су са полазницима следеће теме:
 • Теоријски увод: о учењу и подучавању из угла савремених теорија учења и захтева друштва;
 • Како бити успешан наставник: специфичности процеса подучавања за живот, односом уместо ауторитетом;
 • Упознавање са структуром наставе у три корака и методама за подстицање критичког мишљења;
 • Упознавање са основним карактеристикама техника учења и подучавања: мапе ума, шест шешира, мождана олуја и сродних техника (концептуалне мапе, грозд, коцкице); Практичне вежбе презентованих техника;
 • Анализа добити у примени поменутих техника - осврт на резултате из наших школа;
 • Упутства за практичну примену техника и праћење ефеката примене; Упутства за размену идеја и продуката путем мреже;
 • Упознавање са широм литературом доступном на српском језику.

Семинару је присуствовало 15 наставника из основних и средњих школа Јабланичког округа.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању, у суботу и недељу, 29. и 30. априла 2011. године одржан је семинар „Настава историје и установе културе у Србији“.

Семинар је акредитован у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011.годину под редним бројем 141, а статус семинар је изборни. Уверење о завршеном семинару са 16 акредитованих сати  добило је 13 учесника.

Предавачи на семинару проф. др Момчило Павловић и проф. историје Ана Настић обрадили су следеће теме: Установе културе и настава историје; Музејско благо и настава историје; Архиви у настави историје; Споменици и споменичко наслеђе у настави историје; Установе културе и настава историје; ; ICOM (International Council Of Museums); ICOMOS – International Council of Monuments and Sites; IC-CROM – International Organization of the Conservation of Cultural Heritage; Архиви у настави историје.

Осим радионица у којима су учествовали, присутни на семинару су такође посетили и Народни музеј у Лесковцу.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

У суботу и недељу, 16. и 17. априла 2011. годинеодржан је семинар „Мултимедијална музичка радионица“, који је акредитован под редним бројем 385, као обавезан. Реализатори семинара су мр Силвана Грујић, музиколог, пијаниста и Маријана Милошевић Симић, дипл.музички педагог.

Семинару је присуствовало 32 учесника, међу којима је било професора основне музичке школе, наставника музичке културе из основних школа, васпитачице и једна учитељица.

Теме које су обрађене у потпуности су прилагођене овој групи учесника. Одрађено је доста радионица и приказан је велики број практичних примера усавршавања наставе. Присутни су такође могли да се опробају у разним музичким вештинама и да изнесу своја запажања и предлоге.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

У суботу, 9.априла, У Центру за стручно усавршавање у образовању почео је тродневни семинар „Форма у музици од барока до данас“. Семинар је акредитован у Каталогу сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011.годину под редним бројем 402, а  организовала га је музичка школа „Станислав Бинички“. Аутор и реализатор семинара је мр Александар Сердар. Семинару је присуствовало око 80 професора основних и средњих музичких школа.

Теме семинара су:

 • Отворени часови – детаљне анализе музичких дела и композиционих стилова те развој музичке форме кроз стилове;
 • Консултације – приступ ученицима и преношење знања путем анализе дела различитих периода;
 • Наступи ученика као показни пример – поједини ученици ће свирати сегменте различитих периода клавирске литературе те ће се директно на њима приказати примена форме у музици кроз различите епохе, као и разговори о техници у циљу лакшег савлађивања клавирске литературе, усмеравање дискусије на актуелне проблеме музичке педагогије и извођаштва;
 • Разговори и примени музичке форме кроз едукациони процес, развој ученика – дискусије о форми у музици кроз упоређивање примера клавирске литературе са литературом других инструмената, као и оркетарском литературом – примена теоретских знања у извођачкој пракси; Анализа рада и припреме музичког дела за јавно извођење;
 • Разоговор о техничким приступима у педагогији – дискусије о клавирској техици путем упоређивања знања професора и искустава значајних пијанистичких интернационалних школа.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

По препоруци Актива наставника и професора географије, 2. и 3. априла, одржан је семинар „Елементарне непогоде и настава географије“. Семинару је присуствовало 14 наставника и професора географије и 1 професор разредне наставе. Учесници семинара, који су били врло задовољни предавачима и темама које су се обрађивале, добили су Уверења о савладаном програму стручног усавршавања са 16 акредитованих сати.

Семинар је садржао предавања на теме:

 • Србија и елементарне непогоде;
 • Поплаве;
 • Клизишта;
 • Ерозија и бујице;
 • Последице елементарних непогода;
 • Атмосферске елементарне непогоде;
 • Земљотреси;
 • Методе детерминисањаелементарних непогода у локалној средини;
 • Системи одбране од елементарних непогода;
 • Активности за време трајања елементарних непогогда;
 • Образовање у функцији превенције од елементарних непогода;
 • Образовни систем као саставни део заштите од елементарних непогода.

Учесници су такође имали и теренски рад са предавачима на Ветерници, као и демонстрацију одређених инструмената као што су: дубиномер, даљиномер, ГПС уређај...

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

У организацији Подружнице друштва за српски језик и књижевност Србије за Јабланички округ, у петак 1. априла у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању,одржан је семинар „Ка савременој настави српског језика и књижевности II".

Семинару је присуствовало 120 наставника из Јабланичког и Пчињског округа.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s