Штампа

Последње обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења пред ову школску годину реализоване су у периоду од 24. до 27. августа. 

Наставници историје и географије присуствовали су обукама чији су реализатори Предраг Нешовић, Вера Дујаковић, Јадранка Васић и Даниела Митић.

Организатори обука су Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања.