Seminar "Umeće komunikacije"

U Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju se od četvrtka 14.septembra do nedelje 17.septembra održava seminar "Umeće komunkacije - kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama" za dve grupe učesnika.

Realizatori seminara su Irena Lobodok Štulić, psiholog i Suzana Stanković Ilić, psiholog,  a prisutno je 50 učitelja, nastavnika i stručnih saradnika. 

Teme programa su:

Osnovna polazišta "Umeća komunikacije";

Odnos između nastavnika i učenika - složeno polje komunikacije;

Shvatanje autoriteta i izbor vaspitnog stila kao odrednice načina komunikacije;

Ponašanja učenika koja nas ometaju u radu: Kako reagujemo?;

Struktura i elementi tzv. Ja-poruka;

Ja-poruke u funkciji pozivanja na saradnju;

Problemi učenika: Kako reagujemo?;

Aktivno slušanje i emotivna podrška;

Slušanje, razumevanje i empatija nastavnika u funkciji podrške učeniku i razvoja empatije kod učenika;

Adekvatno i neadekvatno reagovanje na probleme učenika;

Zone problema u školskoj praksi;

Neslaganja i konflikti i šta sa njima;

Konstruktivno rešavanje problema u školskom kontekstu;

 

Saradnja kao standard u profesionalnim odnosima.

 
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf