Održana obuka za direktore obrazovno-vaspitnih ustanova

U subotu i nedelju, 27. i 28.maja u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održana je obuka za direktore osnovnih, srednjih škola i predškolskih ustanova.

Program stručnog usavršavanja Liderstvo u obrazovanju – upravljanje obrazovnim institucijama (deo 1) je izabran i preporučeni prvi korak za direktore kojima je potrebna podrška u cilju unapređivanja rada ustanove.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je nosilac poslova u vezi sa razvojem obuka i sticanjem licence za direktore vaspitno-obrazovnih ustanova. Rezultat ovog procesa biće podzakonski akt kojim će biti regulisana sva pitanja od značaja za usavršavanje rada i sticanje licence za direktora.

Nakon ove obuke direktori mogu dobiti i dodatnu stručnu pomoć prosvetnih savetnika u vezi sa ostvarivanjem postavljenih ciljeva razvoja ustanove i realizaciju akcionih planova koje su ustanove pripremale nakon spoljašnjeg vrednovanja.

 

Program je akreditovan u Katalogu stalnog stručnog usavršavanja pod brojem 496 i obezbeđuje 16 bodova za polaznika.

Realizatori programa bili su Sonja Stamenović i Dejan Stanković.

 

 
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf