Seminar za profesore engleskog jezika za rad sa učenicima mlađeg uzrasta

U Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju je u toku seminar "Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners (TBI in TEYL)".

Seminaru prisustvuju profesori engleskog jezika koji rade sa učenicima mlađeg uzrasta osnovne škole.

Opšti ciljevi programa su razvijanje i unapređianje kompetencijaastavnika engleskog jezika za primenu tematske (interdisciplinarne) nastave kao inovativnog pristupa u nastavi engleskog jezika na mlađem uzrastu. Specifični ciljevi programa  obuhvataju razvijanje svesti nastavnika koji engleski jezik predaju na mlađem uzrastu o potrebi integrisanja nastavnih sadržaja iz drugih predmeta sa nastavom stranog jezika na ovom uzrastu, kao i njihovo osposobljavanje za operativno planiranje tematskih celina i njihovu primenu u redovnoj nastavi.

U četvrtak i petak, 17. i 18.novembra u Centru se realizuju prva dva dana seminara. Treći dan će biti realizovan februara 2017.godine.

Realizatori seminara su: Ivona Ranđelović, Nenad Miladinović i Biljana pavlović, profesori engleskog jezika.

 

 
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf