seminari - odrzani

title Filter     Prikaži # 
# Naslov članka
1 Održan seminar "Autizam i govorno-jezički poremećaji" u Železniku
2 Održan seminar u organizaciji Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
3 Obuka za izvođenje predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje
4 Obuke za izvođenje predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje
5 Seminar "Umeće komunikacije"
6 Seminar - Učimo da učimo
7 Održana obuka za direktore obrazovno-vaspitnih ustanova
8 Održan seminar u Kruševcu
9 Realizacija seminara van Centra za stručno usavršavanje
10 Održan seminar "Učimo da učimo"
11 Održana tribina o položaju dece sa autizmom i njihovih porodica
12 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi
13 Održan seminar "Primena programiranog vežbanja uz muziku u nastavi fizičkog vaspitanja
14 Seminar - Podseti se, nauči, primeni, obogati izraz pisani i usmeni
15 Realizovane aktivnosti u Centru proteklog vikenda
16 Održan seminar za profesore engleskog jezika
17 Održan seminar "Primena enigmatskog kviza u nastavi"
18 Tribina - Kulturno-istorijska baština Leskovca i okoline i važnost upoznavanja sa njom
19 Održan stručni skup "Odeljenjska zajednica kao polazište za aktivnu nastavu i unspešnu saradnju sa roditeljima"
20 Predavanje o emocionalnoj inteligenciji
21 Seminar za profesore srpskog jezika i književnosti
22 Održan seminar "Diskriminacija i prava deteta"
23 Održan seminar "Istraživanja u funkciji unapređivanja nastave i učenja"
24 Završi dan seminara za profesore engleskog jezika
25 Realizacija seminara "Kahoot!-učenje na dlanu,i netačno je tačno" u školama
26 Održan seminar za profesore Muzičke škole "Stanislav Binički" iz Leskovca
27 Održan stručni skup o prevladavanju stresa
28 Tribina - Da kroz različitosti uočimo sličnosti
29 Radionica "Internet u nastavi - pogled iz drugog ugla"
30 Realizacija tri seminara
31 Seminar "Primena enigmatskog kviza u nastavi"
32 Održan seminar "Umeće komunikacije"
33 Održan seminar "Svrstavanje robe u carinsku tarifu"
34 Seminar za profesore engleskog jezika za rad sa učenicima mlađeg uzrasta
35 Održani seminari iz oblasti prevencije elektronskog nasilja
36 Održan seminar "Kahoot!-učenje na dlanu, i netačno je tačno"
37 Seminar iz oblasti fizičkog vaspitanja
38 Održan seminar "Podseti se, nauči, primeni, obogati izraz pisani i usmeni
39 Realizovan seminar u Skorenovcu
40 Održan seminar u Smederevu
41 Održana dva stručna skupa u Centru
42 Poslednja realizacija seminara "Školska biblioteka - mesto saradnje učenika i nastavnika 2"
43 Seminar - Srednjoškolski nastavnik u ulozi karijernog savetnika
44 Seminar za profesore francuskog jezika
45 Održani seminari za vaspitače o primeni i oblikovanju prirodnog materijala
46 Seminar - Unutrašnji svet obrazovanja
47 Održani seminari u Ranilugu i Sočanici
48 Seminar - Da u školi drugarstvo ne boli
49 Realizovan seminar u Velikom Ropotovu
50 Seminar - Primena Valdorf pedagogije u radu sa decom predškolskog uzrasta
51 Seminari u organizaciji Udruženja vaspitača Jablaničkog okruga
52 Seminar - Planiranje stručnog usavršavanja u osnovnim i srednjim školama
53 Obuke iz projekta "Jačanje ekološke i društvene svesti mladih u centralnoj Srbiji"
54 Realizovan seminar "Metode, postupci i tehnike prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja"
55 Seminar - Autizam i govorno-jezički poremećaji
56 Održan seminar u Srednjoj školi "Sezai Suroi" u Bujanovcu
57 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi
58 Seminar - Ka boljem razumevanju 8
59 Seminar - Obuka za nastavu građanskog vaspitanja
60 Primer dobre prakse - Čuvaj kulturnu baštinu i u njoj uživaj
61 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi
62 Predavanje - (NE)ZABORAVLJENI SINOVI VELIKOG RATA
63 Tri realizacije seminara "Autizam i govorno-jezički poremećaji"
64 Seminar - Srpski jezik i jezička kultura u nižim razredima osnovne škole
65 Primeri dobre prakse - Kahoot! i Izokrenimo učionicu
66 Seminar - Podseti se, nauči, primeni, obogati izraz pisani i usmeni
67 Seminar u Srednjoj školi "Sezai Suroi" u Bujanovcu
68 Seminar - Metode i tehnike ocenjivanja zasnovane na kriterijumima
69 Seminar - Motivacija - moguća misija
70 Seminar u Tehničkoj školi u Bojniku
71 Seminar - Da u školi drugarstvo ne boli
72 Održan seminar "Zamke novih zavisnosti" za dve grupe učesnika
73 Prezentovan primer dobre prakse "Klub roditelja"
74 Održan seminar u Orahovcu
75 Seminar u Trgovačkoj školi u Beogradu
76 Obuka za nastavu građanskog vaspitanja
77 Održan drugi deo seminara za profesore francuskog jezika
78 Održan seminar u Lapljem selu
79 Seminar za zaposlene u OŠ "Trajko Stamenković" Leskovac
80 Seminar - Variety as the spice of ELT, 10.11.2015.
81 Seminar - Zamke novih zavisnosti
82 Seminar - Metode i tehnike ocenjivanja zasnovane na kriterijumima
83 Seminar - Srpski jezik i jezička kultura u nižim razredima osnovne škole,09.11.2015.
84 Seminar - Autizam i govorno-jezički poremećaji, 09.11.2015.
85 Seminar - Školska biblioteka - mesto saradnje nastavnika i učenika 2
86 Seminar - Podseti se, nauči, primeni, obogati izraz pisani i usmeni, 07. i 08.novembar 2015.
87 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi, 7. i 8. novembar 2015.
88 Seminar - Roditelji i mi, 07.11.2015.
89 Seminar - Pedagoška radionica za profesore francuskog jezika "De la compréhension à l'expression"
90 Seminar - Matematičke radionice
91 Seminar - Obuka nastavnika i stručnih saradnika za obrazovanje učenika za ljudska prava
92 Seminar - Metode outdoor nastave - učenje u neposrednom okruženju
93 Seminar u organizaciji Učiteljskog društva
94 Održan seminar "Metode i tehnike ocenjivanja zasnovane na kriterijumima"
95 Seminar "Variety as the spice of ELT" održan u Subotincu
96 Seminar "Pomoć pomagačima - očuvanje psihofizičkog zdravlja"
97 Održana obuka "Priprema za završni ispit"
98 Seminar "Motivacija - moguća misija" održan u Subotincu
99 Promocija "Zbornika dramskih tekstova za decu"
100 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf