seminari - odrzani

title Filter     Prikaži # 
# Naslov članka
1 Obuke za izvođenje predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje
2 Seminar "Umeće komunikacije"
3 Seminar - Učimo da učimo
4 Održana obuka za direktore obrazovno-vaspitnih ustanova
5 Održan seminar u Kruševcu
6 Realizacija seminara van Centra za stručno usavršavanje
7 Održan seminar "Učimo da učimo"
8 Održana tribina o položaju dece sa autizmom i njihovih porodica
9 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi
10 Održan seminar "Primena programiranog vežbanja uz muziku u nastavi fizičkog vaspitanja
11 Seminar - Podseti se, nauči, primeni, obogati izraz pisani i usmeni
12 Realizovane aktivnosti u Centru proteklog vikenda
13 Održan seminar za profesore engleskog jezika
14 Održan seminar "Primena enigmatskog kviza u nastavi"
15 Tribina - Kulturno-istorijska baština Leskovca i okoline i važnost upoznavanja sa njom
16 Održan stručni skup "Odeljenjska zajednica kao polazište za aktivnu nastavu i unspešnu saradnju sa roditeljima"
17 Predavanje o emocionalnoj inteligenciji
18 Seminar za profesore srpskog jezika i književnosti
19 Održan seminar "Diskriminacija i prava deteta"
20 Održan seminar "Istraživanja u funkciji unapređivanja nastave i učenja"
21 Završi dan seminara za profesore engleskog jezika
22 Realizacija seminara "Kahoot!-učenje na dlanu,i netačno je tačno" u školama
23 Održan seminar za profesore Muzičke škole "Stanislav Binički" iz Leskovca
24 Održan stručni skup o prevladavanju stresa
25 Tribina - Da kroz različitosti uočimo sličnosti
26 Radionica "Internet u nastavi - pogled iz drugog ugla"
27 Realizacija tri seminara
28 Seminar "Primena enigmatskog kviza u nastavi"
29 Održan seminar "Umeće komunikacije"
30 Održan seminar "Svrstavanje robe u carinsku tarifu"
31 Seminar za profesore engleskog jezika za rad sa učenicima mlađeg uzrasta
32 Održani seminari iz oblasti prevencije elektronskog nasilja
33 Održan seminar "Kahoot!-učenje na dlanu, i netačno je tačno"
34 Seminar iz oblasti fizičkog vaspitanja
35 Održan seminar "Podseti se, nauči, primeni, obogati izraz pisani i usmeni
36 Realizovan seminar u Skorenovcu
37 Održan seminar u Smederevu
38 Održana dva stručna skupa u Centru
39 Poslednja realizacija seminara "Školska biblioteka - mesto saradnje učenika i nastavnika 2"
40 Seminar - Srednjoškolski nastavnik u ulozi karijernog savetnika
41 Seminar za profesore francuskog jezika
42 Održani seminari za vaspitače o primeni i oblikovanju prirodnog materijala
43 Seminar - Unutrašnji svet obrazovanja
44 Održani seminari u Ranilugu i Sočanici
45 Seminar - Da u školi drugarstvo ne boli
46 Realizovan seminar u Velikom Ropotovu
47 Seminar - Primena Valdorf pedagogije u radu sa decom predškolskog uzrasta
48 Seminari u organizaciji Udruženja vaspitača Jablaničkog okruga
49 Seminar - Planiranje stručnog usavršavanja u osnovnim i srednjim školama
50 Obuke iz projekta "Jačanje ekološke i društvene svesti mladih u centralnoj Srbiji"
51 Realizovan seminar "Metode, postupci i tehnike prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja"
52 Seminar - Autizam i govorno-jezički poremećaji
53 Održan seminar u Srednjoj školi "Sezai Suroi" u Bujanovcu
54 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi
55 Seminar - Ka boljem razumevanju 8
56 Seminar - Obuka za nastavu građanskog vaspitanja
57 Primer dobre prakse - Čuvaj kulturnu baštinu i u njoj uživaj
58 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi
59 Predavanje - (NE)ZABORAVLJENI SINOVI VELIKOG RATA
60 Tri realizacije seminara "Autizam i govorno-jezički poremećaji"
61 Seminar - Srpski jezik i jezička kultura u nižim razredima osnovne škole
62 Primeri dobre prakse - Kahoot! i Izokrenimo učionicu
63 Seminar - Podseti se, nauči, primeni, obogati izraz pisani i usmeni
64 Seminar u Srednjoj školi "Sezai Suroi" u Bujanovcu
65 Seminar - Metode i tehnike ocenjivanja zasnovane na kriterijumima
66 Seminar - Motivacija - moguća misija
67 Seminar u Tehničkoj školi u Bojniku
68 Seminar - Da u školi drugarstvo ne boli
69 Održan seminar "Zamke novih zavisnosti" za dve grupe učesnika
70 Prezentovan primer dobre prakse "Klub roditelja"
71 Održan seminar u Orahovcu
72 Seminar u Trgovačkoj školi u Beogradu
73 Obuka za nastavu građanskog vaspitanja
74 Održan drugi deo seminara za profesore francuskog jezika
75 Održan seminar u Lapljem selu
76 Seminar za zaposlene u OŠ "Trajko Stamenković" Leskovac
77 Seminar - Variety as the spice of ELT, 10.11.2015.
78 Seminar - Zamke novih zavisnosti
79 Seminar - Metode i tehnike ocenjivanja zasnovane na kriterijumima
80 Seminar - Srpski jezik i jezička kultura u nižim razredima osnovne škole,09.11.2015.
81 Seminar - Autizam i govorno-jezički poremećaji, 09.11.2015.
82 Seminar - Školska biblioteka - mesto saradnje nastavnika i učenika 2
83 Seminar - Podseti se, nauči, primeni, obogati izraz pisani i usmeni, 07. i 08.novembar 2015.
84 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi, 7. i 8. novembar 2015.
85 Seminar - Roditelji i mi, 07.11.2015.
86 Seminar - Pedagoška radionica za profesore francuskog jezika "De la compréhension à l'expression"
87 Seminar - Matematičke radionice
88 Seminar - Obuka nastavnika i stručnih saradnika za obrazovanje učenika za ljudska prava
89 Seminar - Metode outdoor nastave - učenje u neposrednom okruženju
90 Seminar u organizaciji Učiteljskog društva
91 Održan seminar "Metode i tehnike ocenjivanja zasnovane na kriterijumima"
92 Seminar "Variety as the spice of ELT" održan u Subotincu
93 Seminar "Pomoć pomagačima - očuvanje psihofizičkog zdravlja"
94 Održana obuka "Priprema za završni ispit"
95 Seminar "Motivacija - moguća misija" održan u Subotincu
96 Promocija "Zbornika dramskih tekstova za decu"
97 Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi
98 Tribina - DEFEKTOLOG U INKLUZIJI KAO PODRŠKA VASPITAČU, UČITELJU I NASTAVNIKU
99 Realizovano četiri seminara van Centra
100 Seminar "NTC sistem učenja – razvoj ukupnih sposobnosti deteta"
Korisni linkovi ...

 

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf