Početna SEMINARI Seminar - Da lajkuješ i šeruješ, a da ne preteruješ

Seminar - Da lajkuješ i šeruješ, a da ne preteruješ

NAZIV SEMINARA: DA LAJKUJEŠ I ŠERUJEŠ, A DA NE PRETERUJEŠ - PROGRAM PREVENCIJE ELEKTRONSKOG NASILJA

DATUM  I VREME ODRŽAVANJA: 03.jun 2017. godine od 9:00 sati

KATALOŠKI BROJ: 27

TRAJANJE: jedan dan (8 bodova)

AUTORI/REALIZATORI: Sanja Z. Živković, diplomirani specijalni pedagog, vaspitač u Zavodu za vaspitanje omladine Niš; Anka Ivanović, savetnik za IKT i resurse, Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju Leskovac

CILJNA GRUPA: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

OPŠTI CILJ: Informisanje nastavnika o problemu elektronskog nasilja i uticaju medija na razvoj i ponašanje dece i unapređivanje znanja, veština i sposobnosti nastavnika za primenu preventivnog rada sa učenicima koji se nalaze u situacijama elektronskog nasilja.

TEME SEMINARA:

  • Internet - baza podataka ili uzročnik antisocijalnog ponašanja;
  • Definicija i karakteristike elektronskog nasilja;
  • Oblici elektronskog nasilja;
  • Viktimizacija i rizična ponašanja;
  • Učesnici u elektronskom nasilju;
  • Posledice i rasprostranjenost elektronskog nasilja;
  • Prevencija i intervencije u slučajevima elektronskog nasilja

Razvoj interneta i ekspanzija nove tehnologije donele su izazove u svim sferama društva. Internet predstavlja korisnu bazu podataka i pruža brojne mogućnosti korisnicima, između ostalog, ogromna količina informacija koja je dostupna svakom korisniku. S druge strane, zbog nedovoljne informisanosti javljaju se i negativne strane korišćenja interneta, pre svega nasilje, koje je prešlo granice fizičkog okruženja i proširilo se na virtuelni prostor. Elektronsko (sajber) nasilje je novi oblik vršnjačkog nasilja koji je nastao kao rezultat razvoja novih komunikacionih tehnologija, odnosno sve veće upotrebe interneta i mobilnih telefona. Prema motivima se ne razlikuje posebno od tradicionalnog, razlikuje se u načinu sprovođenja jer se sprovodi pomoću informaciono-komunikacionih tehnologija i to pre svega preko personalnih računara i mobilnih telefona. Težina ovakvog oblika nasilja ogleda se u tome da je manje vidljiv, broj učesnika vrlo često biva u porastu, oni koji se ponašaju nasilno mogu ostati anonimni, teže se shvataju posledice učinjenih dela.

Seminar „Da lajkuješ i šeruješ, a da ne preteruješ – program prevencije elektronskog nasilja“ pruža odgovore na pitanja kakav uticaj internet i mediji imaju na razvoj i ponašanje dece, šta je elektronsko nasilje i kako ga prepoznati. Pored toga, program ima za cilj ispitivanje percepcije nastavnika o pojmu, tipovima i specifičnostima elektronskog nasilja, rizičnim ponašanjima u virtuelnom okruženju, uz ukazivanje na poželjne oblike reagovanja kao i zaštite u situacijama elektronskog nasilja.

KOTIZACIJA U OVOM TERMINU: 500,00 dinara. Uplatu izvršiti na žiro račun: 840-946668-90. U pozivu na broj navesti kataloški broj seminara (27).

PRIJAVLJIVANJE: Prijavljivanje na telefon 016/214-555 ili na mejl adesu: csuleskovac@gmail.com Podaci koji se dostavljaju: ime i prezime učesnika, jmbg, zanimanje, ustanova u kojoj radi i broj mobilnog telefona.

 
Korisni linkovi ...

 

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf