НАЗИВ ПРОГРАМА: ДА У ШКОЛИ ДРУГАРСТВО НЕ БОЛИ – ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 25. јануар 2020. године од 10:00 сати 

КАТАЛОШКИ БРОЈ: 20                                          

ТРАЈАЊЕ: један дан (8 бодова)

ОБЛАСТ: васпитни рад 

АУТОРИ/РЕАЛИЗАТОРИ: Сања Живковић, дефектолог – дипл.спец.педагог, Завод за васпитање омладине Ниш; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању 

ЦИЉНА ГРУПА: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник) 

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређивање нивоа знања и обавештености наставника о проблему насиља у школама са освртом на електронско насиље и утицај медија на развој и понашање деце уз упознавање наставника са превентивним стратегијама вршњачког насиља. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: Испитивање перцепције наставника о појму, типовима и карактеристикама вршњачког насиља, о специфичностима електронског насиља, као и о утицају медија на развој и понашање деце и младих. Уочавање разлика и сличности учесника у вршњачком насиљу (жртва, насилник, посматрач) код свих облика вршњачког насиља. Информисање наставника о факторима ризика, распрострањености и последицама вршњачког насиља. Оспособљавање наставника за препознавање насиља, са освртом на електронско насиље имајући у виду анонимност и велики број учесника у овом облику насиља. Указивање на пожељне облике реаговања са акцентом на примарну превенцију. 

ТЕМЕ ПРОГРАМА:

Представљање програма обуке и учесника обуке; Карактеристике насиља и дефиниција вршњачког насиља; Облици насилног понашања; Електронско насиље – насиље савременог доба; Зашто су нека деца насилна и ризични фактори у настанку насилног понашања код деце и младих; Учесници у електронском и традиционалним облицима насиља – сличности и разлике; Последице и распрострањеност вршњачког насиља; Превенција, мере и активности наставника; Евалуација и препоруке 

КОТИЗАЦИЈА: 1.600,00 динара уз могућност плаћања на две месечне рате. Уплату извршити на жиро рачун: 840-946668-90. У позиву на број навести каталошки број семинара (20). 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ: Пријављивање на телефон 016/214-555 или на мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Подаци који се достављају: име и презиме учесника, јмбг, занимање, установа у којој ради и број мобилног телефона.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s