Početna SEMINARI Seminar - Metode nastave i učenja

Seminar - Metode nastave i učenja

NAZIV PROGRAMA: METODE NASTAVE I UČENJA

DATUM  I VREME ODRŽAVANJA: 18. novembar 2017. godine od 10:00 sati

KATALOŠKI BROJ: 411

TRAJANJE: jedan dan (8 bodova) 

REALIZATORI: Marina Petrović, profesor informatike, Pedagoški fakultet u Somboru, Katedra za informatiku i medije sa metodikom nastave informatike, Sombor; Vanja Jeremić, pedagog, Osnovna škola „Anta Bogićević“, Loznica; Sandra Knežević, pedagog, Prva ekonomska škola, Beograd; Dušanka Marinković, pedagog, Osnovna škola „dr Boško Vrebalov“, Melenci; Zorica Prokopić, profesor računarstva i informatike, Tehnička škola, Loznica

CILJNA GRUPA: nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi.

OPŠTI CILJEVI: Jačanje stručnih kompetencija nastavnika u poučavanju i povećanje kvaliteta nastave kroz rad sa različitim metodama nastave i nastavnim sistemima kao i motivacija učenika za učenje uz upoznavanje tehnika učenja.

SPECIFIČNI CILJEVI: Sistematizacija znanja o nastavnim metodama, oblicima i sredstvima za rad sa učenicima; Upoznavanje nastavnika sa karakteristikama tradicionalnog i savremenih nastavnih sistema; Povećanje kvaliteta nastave kroz upoznavanje sa različitim metodama nastave i načinima njihove primene; Motivacija nastavnika i učenika u procesu učenja; Usvajanje i primena modela aktivne nastave; Osposobljavanje nastavnika da nauče učenike da uče kroz upoznavanje učenika sa različitim tehnikama učenja.

TEME PROGRAMA:

  • Nastavne metode, oblici, sredstva;
  • Savremeni nastavni sistemi i metode nastave;
  • Učenje učenja;
  • Pedagoška klima;
  • Komunikacijske veštine;
  • Motivacija za učenje -primeri dobre prakse

KOTIZACIJA: 1.500,00 dinara. Uplatu izvršiti na žiro račun: 840-946668-90. U pozivu na broj navesti kataloški broj seminara (411).

PRIJAVLJIVANJE: Prijavljivanje na telefon 016/214-555 ili na mejl adesu: csuleskovac@gmail.com Podaci koji se dostavljaju: ime i prezime učesnika, jmbg, zanimanje, ustanova u kojoj radi i broj mobilnog telefona.

 

 
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf