Početna SEMINARI Predavanje - Psihofizička akcija - pravna reakcija u konfliktima

Predavanje - Psihofizička akcija - pravna reakcija u konfliktima

PREDAVANJE: ,,PSIHOFIZIČKA AKCIJA – PRAVNA REAKCIJA U KONFLIKTIMA

25.11.2017. god. 12:00 – 15:00

Autori/realizatori:

Svetlana Tesla, diplomirani pravnik; savetnik za pravnu pomoć u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Leskovac;

Mirjana Stanojević, master psiholog; savetnik za karijerno informisanje i profesionalno savetovanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Leskovac; trener asertivne komunikacije.

 

Ciljevi:

- Edukovanje i informisanje stručnog nastavnog kadra za preduzimanje mera i akcija kojima se vrši intervencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece i učenika u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje;

- Prevencija konflikata kao i otklanjanje posledica konflikata sa osvrtom na značaj psihološkog aspekta;

- Razvijanje veština nenasilne komunikacije u cilju prevencije nastanka konfliktnih situacija.

Sadržaj:

Prikaz psiholoških tehnika i pravnih metoda koje doprinose prevazilaženju konfliktnih situacija, u cilju stvaranja i negovanja klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja u vaspitno-obrazovnim institucijama, kao i unapređenje kompetencija nastavnog osoblja za rešavanje konfliktnih situacija

Za učešće se dobija potvrda na 3 sata (boda) u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl.glasnik RS", br. 86/2015, 3/2016, 73/2016 i 80/2016).

Kotizacija: 300,00 dinara. Uplatu izvršiti na žiro račun: 840-946668-90. Poziv na broj 016.

PRIJAVLJIVANJE: Telefonom na 016/ 214 555 ili na mejl adesu: csuleskovac@gmail.com

Potrebni podaci: ime, prezime, naziv škole, broj mobilnog telefona.

 

 
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf