Početna SEMINARI Seminar - Autizam i govorno-jezički poremećaji

Seminar - Autizam i govorno-jezički poremećaji

NAZIV PROGRAMA: AUTIZAM I GOVORNO-JEZIČKI POREMEĆAJI

DATUM I VREME ODRŽAVANJA: 26. novembar 2017. godine od 9:00 sati

KATALOŠKI BROJ: 301

TRAJANJE: jedan dan (8 bodova)

AUTORI/REALIZATORI: Igor Buzganović, diplomirani defektolog logoped, Centar za edukaciju Buzganović u Beogradu i Novom Sadu; Miodrag Nikolić, diplomirani defektolog oligofrenolog i specijalni pedagog, ŠOSO ,,11.oktobar“ Leskovac; Snežana Kitanović, diplomirani logoped, ŠOSO „11.oktobar“ Leskovac.

CILJNA GRUPA: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik).

PROGRAM PROSVETNIM RADNICIMA OMOGUĆAVA:

- jačanje kompetencija za rad sa decom sa smetnjama u razvoju,

- proširivanje znanja o dinamici razvoja sluha, govora i jezika,

- proširivanje znanja o razvoju govora i jezika kod dece od rođenja do sticanja jezičke zrelosti,

- proširivanje znanja o uticaju riziko faktora i genetičkoj predispoziciji govorno-jezičkih poremećaja,

- uspostavljanje adekvatnog pristupa detetu koje ima govorno-jezičke poremećaje i simptome autizma,

- jačanje sposobnosti prepoznavanja svih govorno-jezičkih poremećaja i uticaju na celokupan dečiji razvoj, ponašanje i učenje,

- formiranje adekvatnog pristupa u skladu sa detetovim potencijalima i mogućnostima,

- doprinos razvoju adekvatne socio-emocionalne komunikacije sa detetom

U delu koji je posvećen autizmu, biće reči o ranim znacima prepoznavanja autizma, simptomatologiji, intelektualnom funkcionisanju, komunikaciji, socijalnoj interakciji i emocijama, sa posebnim akcentom na sam tretman od najranijeg uzrasta do polaska u školu. Ukazaće se na značaj prilagođavanja obrazovnog sistema detetu sa autizmom, kako bi se obrazovna inkluzija sprovela na pravi način.

Polaznici obuke će:

- lakše prepoznati govorno-jezičke poremećaje i simptome autizma,

- bolje shvatiti i razumeti decu sa tim poteškoćama,

- pronaći najbolji pristup,

- shvatiti značaj prilagođavanja prostora i uslova učenja,

- primenjivati određene metode i tehnike rada.

Program se 18 puta uspešno realizovao u prethodne dve školske godine širom Srbije sa prosečnom ocenom 3,90 od maksimalne 4.

KOTIZACIJA: 1.000,00 dinara. Uplatu izvršiti na žiro račun: 840-946668-90. U pozivu na broj navesti kataloški broj seminara (301).

PRIJAVLJIVANJE: Prijavljivanje na telefon 016/214-555 ili na mejl adesu: csuleskovac@gmail.com

Podaci koji se dostavljaju: ime i prezime učesnika, jmbg, zanimanje, ustanova u kojoj radi i broj mobilnog telefona.

 

 
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf