Resursi

CSU :: Biblioteka
CSU :: Kafeterija
CSU :: Konferencijska sala
CSU :: Konferencijska sala
CSU :: Računarski centar
CSU :: Sala 1
CSU :: Biblioteka

Konferencijska sala • Kapacitet 80 mesta
 • Projektor i platno
 • Laptop računar
 • Ozvučenje
 • Bela tabla
 • Flip chart tabla
 • Interaktivna - „pametna“ tabla
 • Klima uređaj
 • Wireless
 • Može se koristiti za sve vrste predavanja, diskusija, tribina, konferencija, seminara, sastanka aktiva i stručnih društava, treninga i obuka

Računarski centar • 15 umreženih računara sa internetom
 • Bela tabla
 • Klima uređaj

Sala I


 • Kapacitet  30 mesta
 • Projektor i platno
 • Laptop računar
 • Bela tabla
 • Flip chart tabla
 • Raspored se prilagođava grupnom, individualnom i radu u paru
 • Klima uređaj
 • Wireless

Sala II


 • Kapacitet 30 mesta
 • Projektor i platno
 • Laptop računar
 • Bela tabla
 • Flip chart tabla
 • Raspored se može prilagoditi grupnom, individualnom i radu u paru
 • Klima uređaj
 • Wireless

KafeterijaProstor modernog i prijatnog dizajna koji se koristi  za pauze na seminarima
•    TV i DVD
•    Wireless

Apartman za predavače • Dvokrevetna soba sa kupatilom za smeštaj predavača
 • Wireless

 

 
Korisni linkovi ...

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf