"Pravo na obrazovanje - deca tražioci azila u Srbiji"

U skladu sa trenutnim stanjem u našoj državi i sve većim prisustvom dece migranata i tražioca azila radiće se na njihovom uključivanju u redovni obrazovni sistem Srbije.

Tribina "Pravo na obrazovanje - deca tražioci azila u Srbiji", koja je održana u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u petak 30. juna bavila se upravo ovom aktuelnom temom.

Rukovodilac Centra za smeštaj maloletnih stranaca bez pratnje roditelja pri Zavodu za vaspitanje omladine u Nišu, Sanja Živković, upoznala je direktore škola, nastavnike, stručne saradnike škola i Centra za socijalni rad sa procedurama uključivanja dece tražioca azila u obrazovanje.

Na ovom stručnom skupu bilo je reči o:

 

  • Deci migrantima – deca žrtve trgovine ljudima, deca žrtve nasilja, deca koja beže od oružanih sukoba;
  • Karakteristikama dece tražioca azila i obrazovnim sistemima zemalja iz kojih potiču (Sirija, Avganistan, Eritreja, Somalija, Nigerija);
  • Karakteristikama obrazovnog sistema Srbije i obrazovanju marginalizovanih grupa dece;
  • Pravu na obrazovanje dece tražioca azila u Srbiji;
  • Preprekama za priključivanje formalnom obrazovanju.

 

 
Korisni linkovi ...

 

mpn

zov

ceo

nps

mreza

f1-latinica

rcsmederevo

rcuzice

rccacak

rckrusevac

rckikinda

rcsabac

rcnis

rckanjiza

rckragujevac

rcknjazevac

rcnovipazar

 

CSU Informator pdf