У периоду од 29. августа до 16. септембра 2022. године у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању реализоваће се обука за пописиваче.
Обуке се реализују у циљу спровођења пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године.
Полазници ће кроз петодневне обуке савладати посебан програм који је направљен за ту сврху и који је усаглашен са међународним стандардима.
Попис припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику.