Центар за стручно усавршавање у образовању 04. јуна 2022. године за запослене у ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац и запослене у основним и средњим школама града Лесковца организовао је једнодневни семинар „Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти“. Овај семинар акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 60 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Аутор семинара је Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма. 

Овом обуком оснажене су компетенције васпитача и наставника за потпуније и боље разумевање утицаја попуштајућег васпитног стила и породичне динамике на понашање, емоционални и социјални развој детета и ученика. 

Обрађене су следеће теме: 

- Попуштајући васпитни стил

- Постављање граница у васпитном процесу

- Стратегије за постављање граница и правила у понашању у раду са децом.