Реализацијом дводневног уводног/промотивног семинара – Формирање мреже предшколских установа, отпочело се са рализацијом пројекта ИМПРЕС.

Реализатор семинара је Љиљана Васић. 

Пројекат: Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Републици Србији (ИМПРЕС пројецт) је одобрен на основу Финансијског споразума између Владе Републике Србије – Министарства просвете и Европске Комисије (ЕуропеАид/129808/Ц/СЕР/РС) у вези са Националним програмом за Републику Србију у оквиру ИПА. Јединица за имплементацију пројекта је СОФРЕКО. Пројекат је званично започео 07.02.2011. а предвиђено време трајања је 36 месеци.

Сврха пројекта је унапређивање услова за предшколско васпитање и образовање деце, посебно из осетљивих група, путем унапређивања квалитета понуде предшколских програма и проширења просторних капацитета предшколских установа.

Општи циљ пројекта је да допринесе социјалној инклузији и смањењу сиромаштва унапређивањем услуга у области предшколског васпитања и ширењем доступности за сву децу, посебно ону из осетљивих група.

Намера пројекта је да директно допринесе повећању обухвата деце из осетљивих група за најмање 10 % до завршетка пројекта, развије смернице и приручнике о систематском прикупљању и анализи одговарајућих података који ће омогућити оптимално планирање и организовање предшколског васпитања и образовања на нивоу локалне друштвене заједнице, изради препоруке везане за политику деловања Министарства просвете у изради нацрта правилника везаних за Закон о предшколском васпитању и образовању и Закон о основама система образовања и васпитања, развије предшколске програме који одговарају посебним потребама различитих група деце и потребама локалне средине.

Активностима у пројекту предвиђено је учешће 15 општина: Пожаревац-Костолац, Петровац на Млави, Аранђеловац, Лесковац, Крушевац, Ражањ, Сурдулица, Гаџин Хан, Бела Паланка, Ужице, Тутин, Рума, Беочин, Шабац и Мали Зворник.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s