Центар за стручно усавршавање у образовању у оквиру обележавања активности поводом манифестације Мај месец математике уз подршку Друштва математичара Србије Подружнице Јабланички округ организовао је једнодневни семинар за наставнике математике у основним и средњим школама града Лесковца. Семинар „Нека занимљива питања у реализацији наставе математике“ акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 356 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Реализатори семинара били су: Синиша Мозетић, дипломирани математичар, Шабачка гимназија и Милош Пушић, дипломирани математичар, Прва београдска гимназија. 

Наставницима је пружена стручно методичка подршка у оспособљавању за реализацију садржаја интердисциплинарног карактера који се базирају на добром познавању теорије комплексних бројева и популаризација математике указивањем на иновативна и занимљива решења.

Обрађене су следеће теме: Комплексни бројеви и правилан петоугао; Решавање квадратних неједначина у скупу комплексних бројева; Једноставна функција коју није једноставно детаљно испитати; Карактеристични и основни број правилног петоугла и њихова веза; Веза кореновања у скупу реалних и комплексних бројева и правила кореновања у тим скуповима; Посвећено Сриниваси Раманујану.