НАЗИВ ПРОГРАМА: АKЦИОНО ИСТРАЖИВАЊE У ФУНКЦИЈИ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ 

(Аутори препоручују семинар директорима школа из разлога што може послужити  у припреми полагања испита за лиценцу, односно извођења истраживања и писања извештаја о истраживању). 

ДАТУМ  И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 01-02. јун 2018. године од 10:00 сати 

КАТАЛОШКИ БРОЈ: 493                                                          

ТРАЈАЊЕ: два дана (16 бодова)

РЕАЛИЗАТОРИ: проф. др Миленко Кундачина, доц. др Јелена Стаматовић 

САДРЖАЈ И АКТИВНОСТИ СЕМИНАРА: Семинар се бави различитим аспектима самовредновања рада школе и предшколске установе и улози акционог истраживања у тој функцији. На њему се разрађује методологија самовредновања на различитим нивоима (самовредновање установе, самовредновање наставника/васпитача и однос самовредновања и екстерног вредновања). Практично се анализирају области квалитета, постављени стандарди и индикатори. На конкретним примерима акционим истраживањем преиспитује се, развија и усавршава конкретна пракса. Открива се проблем истраживања у оквиру подручја самовредновања, анализирају се добре и лоше стране изабраног образовно-васпитног подручја, израђује скица (пројекат) истраживања, израђују инструменти самовредновања, изводи истаживање на узорку полазника, обрађују се прикупљени подаци, аналирају повратне информације у функцији планирања школског развоја, разрађује акциони план (активности, носиоци, време, евалуација) и пише извештај истраживања (структура, језик и стил извештаја, документациона основа). 

КОТИЗАЦИЈА: 3.000,00 динара. Уплату извршити на жиро рачун: 840-946668-90. У позиву на број навести каталошки број семинара (493). 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ: Пријављивање телефоном на број 016/214-555 или на мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Подаци који се достављају: име и презиме учесника, јмбг, занимање, установа у којој ради и број мобилног телефона.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s